Tots els resultats obtinguts han estat inferiors a: < 0,01 fibres/cm³ (aquest valor es considera com a valor de descontaminació).
A l’apartat Documents d’aquesta mateixa web pots consultar el detall.