Des de l’any 2002 ja s’estaven fent revisions mèdiques al personal de Metro que, en el seu moment, es coneixia que podia haver estat en escenaris de potencial exposició a les fibres d’amiant. Aquestes revisions mèdiques seguien les indicacions de les autoritats sanitàries, tant pel que fa al personal en actiu com al personal passiu que s’ha anat jubilant al llarg d’aquests anys.

No ha estat fins recentment que s’ha constatat la presencia de materials amb continguts d’amiant a ubicacions desconegudes fins al moment actual. Aquesta situació ha fet absolutament necessari ampliar el nombre de persones susceptibles de fer-se revisions mèdiques específiques. i, en aquest sentit, el 12 de El novembre del 2018 es van iniciar el procés de reconeixements mèdics a tot el personal de Metro que, al llarg de la seva vida professional, hagi pogut estar en escenaris potencials de risc relacionats amb aquest material.

La realització d’aquestes revisions i el seu estudi mèdic mitjançant una tomografia axial computada d’alta resolució (TACAR), una tècnica de diagnòstic per la imatge més sensible que la radiografia de tòrax, permetrà diagnosticar lesions toràciques de manera precoç.