L’amiant és un material fibrós que és mecànicament sòlid i molt resistent a la calor i a l’atac dels productes químics. Es pot manipular formant teixits per reforçar el ciment i els plàstics.