Quan s’identifica un nou element amb contingut d’amiant, s’incorpora al Registre d’Amiant de TMB, que es pot consultar al lloc web de l’amiant que TMB ha posat en marxa.

Se senyalitzen tots els equips i instal·lacions identificats com a material amb contingut d’amiant (MCA), tot indicant la presència d’amiant i les normes de seguretat que cal seguir. Si cal, la senyalització també indicarà les restriccions d’accés, cobertura d’armaris o cofres, prohibicions, etc.

Els treballs de manipulació d’aquestes peces els fan empreses especialitzades amb màxima seguretat.

L’empresa continuarà desenvolupant el pla de gestió de materials amb continguts amb el màxim rigor i en diàleg permanent amb els afectats i amb tota la plantilla, seguint tots els protocols de salut i en contacte amb l’Agència de Salut Pública.