Està previst que en 4 anys s’hagi retirat o encapsulat del 95% dels elements de fibrociment. Coincidint amb els dies de Setmana Santa, s’eliminarà una de les concentracions més importants de fibrociment, la de l’estació de Verneda, i properament s’actuarà al taller de la Sagrera i al passadís d’enllaç L3-L4 de Passeig de Gracia. Les retirades són constants, actuant en una mitjana de quatre llocs cada setmana (uns 80 m²).