Qualsevol treballador, encara que no pertanyi a cap d’aquests col·lectius inclosos en la vigilància específica i no hagi estat exposat a l’amiant, durant aquest propers mesos, pot acollir-se a la campanya de detecció de malalties respiratòries que inclou la realització d’una tomografia axial computeritzada d’alta resolució (TACAR) i, d’aquesta manera, descartar qualsevol sospita.