S’han efectuat i es continuaran efectuant nombrosos mesuraments d’aire ambientals i personals a tallers de manteniment, andanes d’estacions, trams de túnel, activitats de manteniment, de conducció de trens, instal·lacions, etcètera.

Fins ara, s’han pres més d’un centenar de mostres d’aire en el procés d’avaluació del risc. Tots els resultats obtinguts han estat inferiors a: < 0,01 fibres/cm³ (aquest valor es considera com a valor de descontaminació).