No té sentit adoptar mesures com el rentat centralitzat de roba del treball que no pot haver estat en contacte amb fibres d’amiant. Tot els treballs d’eliminació o manipulació de materials amb contingut d’amiant els duen a terme empreses especialitzades amb un compliment estricte de la llei i les màximes mesures de seguretat.