TMB aplica estrictament les normatives sobre prevenció de riscos laborals, també pel que fa a les garanties de seguretat dels treballadors subcontractats a partir de l’aplicació del RD del 2004 en matèria de coordinació d’activitats empresarials.