A l’apartat Documents d’aquesta web monogràfica sobre l’amiant es publiquen totes les novetats que es van produint. En aquest sentit, la Nota de Servei MM/04/19, publicada el 25 d’abril de 2019, informa que en els convertidors estàtics de la sèrie 500 (72KVA) i en el inversor de 6KVA, amb la documentació rebuda per part del fabricant i després del procés d’identificació i caracterització segons procediment 281.01 no s’han trobat evidències de materials d’amiant