Properament, TMB posarà en marxa una licitació per a l’adquisició de 42 trens per substituir els de les sèries 3000 i 4000, amb una antiguitat superior a 30 anys, en els quals recentment s’han identificat alguns components amb contingut d’amiant.