L’amiant només és perillós si es fragmenta i les fibres que desprèn es transmeten per via aèria (en forma de pols d’amiant); si s’inhalen, aquestes fibres poden provocar malalties greus. Tot i això, aquestes malalties es presenten, rarament, entre les persones que no hi han estat exposades. L’amiant no provoca danys si no es manipula. Només és perillós si es talla, perfora o es fa malbé d’alguna altra manera.