En el moment actual, els nombrosos mesuraments ambientals que s’han fet al llarg dels anys (als tallers, fossars, aire condicionat, túnels, cabines de tren, cotxes…) sempre han donat valors per sota dels límits marcats per la normativa ambiental que és més exigent que la laboral. D’altra banda, els cotxes afectats s’estan marcant perquè no s’hi faci cap actuació de manteniment que pugui alterar l’estat de la pintura i provocar l’emissió de fibres, sense les precaucions adequades.

La determinació de la Direcció de TMB és donar prioritat a la seguretat del personal, per tant, hi ha la possibilitat que alguns trens deixin de prestar servei temporalment si es necessita més temps i hi han d’intervenir especialistes externs per a determinades operacions de reparació.