S’ha detectat amiant en elements d’alguns trens.

  • A la pintura d’alguns trens de les sèries 3000 i 4000. Es tracta de pintura no friable i no s’hi pot accedir per alterar-la mentre el tren està en circulació, per tant, no representen cap risc per a la salut de les persones perquè no desprenen fibres, tal com ho posen de manifest els nombrosos mesuraments ambientals que s’han fet durant els darrers anys.
  • Pel que fa als components elèctrics, en la revisió a què s’estan sotmetent els trens de les sèries 2000, 3000 i 4000 s’han identificat peces amb algun contingut d’amiant a les caixes dels convertidors elèctrics auxiliars i en una placa aïllant situada a l’interior dels armaris de tèrmics. Aquesta última peça és present també als trens de la sèrie 2100, que formen part del material mòbil de la línia 4. Finalment, als trens de la sèrie 4000 s’ha identificat contingut d’amiant en volanderes aïllants, als armaris de la central anunciadora d’estacions. En tots els casos són materials que no desprenen fibres o estan fora de l’abast dels usuaris i treballadors d’operació, però s’estan senyalitzant perquè no és manipulin en les actuacions de manteniment.

L’absència de risc per a les persones ha estat confirmada amb nous mesuraments ambientals a les cabines de conducció dels trens, que han donat resultats negatius.