Els materials amb contingut d’amiant van ser àmpliament aplicats a Espanya durant força anys de la segona meitat del segle XX en el ram de la construcció, també a les infraestructures de transport.